Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 04:44
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 128,00 90,00
-29,7%
90,00
0,0%
90,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 867,00
86 600,0%
-38,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto 110,00 888,00
707,3%
-38,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 110,00 888,00
707,3%
-38,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 5 870,00 228,00
-96,1%
196,00
-14,0%
201,00
2,6%
Kapitał własny -1 340,00 -445,00
---
-483,00
---
-505,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,69 -0,89
---
-0,97
---
-1,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 1,78
710,0%
-0,08
---
0,00
---