Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 10:01
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 442 285,00
Przychody z tytułu prowizji 29 455,00
Wynik na działalności bankowej 174 365,00
Zysk (strata) brutto 28 244,00
Zysk (strata) netto 21 708,00
Amortyzacja 36 748,00
Aktywa 44 679 725,00
Kapitał własny 543 716,00
Współczynnik wypłacalności 0,90
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02