Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 10:21
kontakt
GETBACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 571 831,00
Kapitał własny -2 685 394,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -26,85
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00