Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:39
kontakt
GAMIVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 023,00 995,00
-2,7%
903,00
-9,2%
996,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 200,00 183,00
-8,5%
20,00
-89,1%
73,00
265,0%
Zysk (strata) brutto 21,00 17,00
-19,0%
16 219,00
95 305,9%
97,00
-99,4%
Zysk (strata) netto 21,00 17,00
-19,0%
16 199,00
95 188,2%
97,00
-99,4%
Amortyzacja 327,00 327,00
0,0%
327,00
0,0%
327,00
0,0%
Aktywa 9 503,00 8 866,00
-6,7%
16 439,00
85,4%
16 499,00
0,4%
Kapitał własny 113,00 130,00
15,0%
16 329,00
12 460,8%
16 427,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
15,2%
16,21
12 464,3%
16,30
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-15,0%
16,08
94 476,5%
0,10
-99,4%