Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:24
kontakt
GAMFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 659,00 1 119,00
69,8%
1 718,00
53,5%
2 414,00
40,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -501,00 -3 849,00
---
-452,00
---
277,00
---
Zysk (strata) brutto -610,00 -3 863,00
---
-950,00
---
226,00
---
Zysk (strata) netto -590,00 -3 856,00
---
-902,00
---
235,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
35,00
6,1%
35,00
0,0%
Aktywa 26 681,00 22 762,00
-14,7%
22 545,00
-1,0%
22 891,00
1,5%
Kapitał własny 26 077,00 22 215,00
-14,8%
21 955,00
-1,2%
22 189,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,63 3,95
-14,8%
3,90
-1,2%
3,94
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,68
---
-0,16
---
0,04
---