Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 01:44
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 126 986,00 164 302,00
29,4%
132 180,00
-19,6%
98 804,00
-25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 396,00 10 210,00
21,6%
8 076,00
-20,9%
7 318,00
-9,4%
Zysk (strata) brutto 21 368,00 10 327,00
-51,7%
9 181,00
-11,1%
7 809,00
-14,9%
Zysk (strata) netto 18 039,00 8 047,00
-55,4%
7 637,00
-5,1%
6 322,00
-17,2%
Amortyzacja 1 834,00 1 847,00
0,7%
1 857,00
0,5%
1 914,00
3,1%
Aktywa 157 098,00 172 255,00
9,6%
162 126,00
-5,9%
158 259,00
-2,4%
Kapitał własny 72 745,00 80 792,00
11,1%
88 429,00
9,5%
94 751,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,41 21,56
11,1%
23,59
9,5%
25,28
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,81 2,15
-55,4%
2,04
-5,1%
1,69
-17,2%