Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 17:49
kontakt
EUROHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 243,00 1 938,00
697,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 491,00 17 828,00
---
Zysk (strata) brutto -6 557,00 -4 898,00
---
Zysk (strata) netto -6 557,00 -4 898,00
---
Amortyzacja 95,00 44,00
-53,7%
Aktywa 634 353,00 631 830,00
-0,4%
Kapitał własny 223 605,00 218 707,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,84
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---