Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 14:19
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 000,00 12 000,00
200,0%
22 000,00
83,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 675,00 11 634,00
216,6%
21 779,00
87,2%
Zysk (strata) brutto 2 871,00 10 558,00
267,7%
20 145,00
90,8%
Zysk (strata) netto 2 321,00 8 547,00
268,2%
16 313,00
90,9%
Amortyzacja 22,00 23,00
4,5%
22,00
-4,3%
Aktywa 207 578,00 223 566,00
7,7%
251 981,00
12,7%
Kapitał własny 149 830,00 158 377,00
5,7%
174 690,00
10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,54 9,03
5,7%
9,96
10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,49
268,9%
0,93
91,0%