Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:25
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 850 958,00 3 365 361,00
18,0%
3 297 130,00
-2,0%
4 448 232,00
34,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -67 188,00 314 124,00
---
-158 435,00
---
-58 754,00
---
Zysk (strata) brutto 424 344,00 932 982,00
119,9%
1 029 275,00
10,3%
6 976,00
-99,3%
Zysk (strata) netto 451 302,00 836 124,00
85,3%
1 243 676,00
48,7%
9 497,00
-99,2%
Amortyzacja 1 515,00 1 542,00
1,8%
1 564,00
1,4%
1 426,00
-8,8%
Aktywa 20 447 245,00 23 080 670,00
12,9%
21 548 951,00
-6,6%
24 600 282,00
14,2%
Kapitał własny 12 082 158,00 12 891 884,00
6,7%
14 070 759,00
9,1%
14 042 314,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,81 24,34
6,7%
26,56
9,1%
26,51
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 1,58
85,2%
2,35
48,8%
0,02
-99,2%