Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:05
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 147,00 122 632,00
110,9%
213 350,00
74,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 055,00 11 620,00
1 001,4%
20 782,00
78,8%
Zysk (strata) brutto 1 477,00 12 291,00
732,2%
20 918,00
70,2%
Zysk (strata) netto 2 270,00 9 862,00
334,4%
15 502,00
57,2%
Amortyzacja 862,00 901,00
4,5%
920,00
2,1%
Aktywa 158 322,00 188 003,00
18,7%
240 238,00
27,8%
Kapitał własny 66 249,00 76 111,00
14,9%
91 498,00
20,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,64 7,62
14,9%
9,16
20,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,99
335,2%
1,55
57,2%