Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 10:38
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 608,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 466,00
Zysk (strata) brutto -1 325,00
Zysk (strata) netto -752,00
Amortyzacja 107,00
Aktywa 23 316,00
Kapitał własny -14 903,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06