Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:05
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 763,00 7 763,00
0,0%
15 572,00
100,6%
15 572,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 414,00 414,00
0,0%
1 443,00
248,6%
1 443,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 667,00 667,00
0,0%
5 003,00
650,1%
5 003,00
0,0%
Zysk (strata) netto 667,00 667,00
0,0%
3 798,00
469,4%
3 798,00
0,0%
Amortyzacja 186,00 186,00
0,0%
142,00
-23,7%
142,00
0,0%
Aktywa 80 237,00 80 237,00
0,0%
84 388,00
5,2%
84 388,00
0,0%
Kapitał własny 43 534,00 43 534,00
0,0%
47 332,00
8,7%
47 332,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,31 3,31
0,0%
3,60
8,7%
3,60
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,29
466,7%
0,29
0,0%