Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 06:52
kontakt
EKIPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 768,00 2 768,00
0,0%
2 976,00
7,5%
825,00
-72,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 707,00 707,00
0,0%
729,00
3,1%
-208,00
---
Zysk (strata) brutto 827,00 827,00
0,0%
852,00
3,0%
-90,00
---
Zysk (strata) netto 68,00 68,00
0,0%
533,00
683,8%
-193,00
---
Amortyzacja 697,00 697,00
0,0%
685,00
-1,7%
685,00
0,0%
Aktywa 41 521,00 41 521,00
0,0%
41 584,00
0,2%
40 839,00
-1,8%
Kapitał własny 39 846,00 39 846,00
0,0%
40 379,00
1,3%
40 186,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,98
0,0%
0,99
1,4%
0,98
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,01
550,0%
-0,00
---