Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:51
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 883,00 10 366,00
16,7%
7 289,00
-29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 315,00 7 072,00
63,9%
-30 246,00
---
Zysk (strata) brutto 2 254,00 7 336,00
225,5%
-27 710,00
---
Zysk (strata) netto 1 712,00 6 795,00
296,9%
-28 745,00
---
Amortyzacja 84,00 86,00
2,4%
85,00
-1,2%
Aktywa 112 925,00 119 554,00
5,9%
129 547,00
8,4%
Kapitał własny 84 048,00 90 842,00
8,1%
62 097,00
-31,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,82 18,17
8,1%
12,42
-31,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 1,36
296,2%
-5,75
---