Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 11:16
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 142,00 4 295,00
3,7%
4 295,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 467,00 534,00
14,3%
534,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 251,00 676,00
169,3%
676,00
0,0%
Zysk (strata) netto 222,00 666,00
200,0%
666,00
0,0%
Amortyzacja 85,00 120,00
41,2%
205,00
70,8%
Aktywa 12 241,00 12 758,00
4,2%
12 758,00
0,0%
Kapitał własny 10 163,00 10 829,00
6,6%
10 829,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,36 9,98
6,6%
9,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,61
201,0%
0,61
0,0%