Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:18
kontakt
DRAGEUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 363,00 127,00
-65,0%
197,00
55,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 54,00
2 600,0%
7,00
-87,0%
Zysk (strata) brutto 45,00 14,00
-68,9%
4,00
-71,4%
Zysk (strata) netto 39,00 -15,00
---
4,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 482,00 1 124,00
-24,2%
1 110,00
-1,2%
Kapitał własny 1 001,00 986,00
-1,5%
990,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,47
-1,5%
0,47
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
0,00
---