Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 11:03
kontakt
DOOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 560,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -432,00
Zysk (strata) brutto -609,00
Zysk (strata) netto -618,00
Amortyzacja 64,00
Aktywa 6 114,00
Kapitał własny 476,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45