Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.21, godz. 06:29
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 166 601,00 166 601,00
0,0%
126 652,00
-24,0%
612 346,00
383,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 236,00 9 236,00
0,0%
5 377,00
-41,8%
172 605,00
3 110,1%
Zysk (strata) brutto 172 265,00 172 265,00
0,0%
12 148,00
-92,9%
174 529,00
1 336,7%
Zysk (strata) netto 167 879,00 167 879,00
0,0%
9 061,00
-94,6%
144 622,00
1 496,1%
Amortyzacja 3 233,00 3 233,00
0,0%
3 001,00
-7,2%
3 092,00
3,0%
Aktywa 3 368 550,00 3 368 550,00
0,0%
3 641 233,00
8,1%
3 297 159,00
-9,4%
Kapitał własny 1 358 050,00 1 358 050,00
0,0%
1 363 909,00
0,4%
1 368 165,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,85 52,85
0,0%
53,07
0,4%
53,24
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,53 6,53
0,0%
0,35
-94,6%
5,63
1 494,3%