Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 23:50
kontakt
DEMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119,00 208,00
74,8%
176,00
-15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00 -227,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -226,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto -83,00 -226,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 920,00 2 692,00
-7,8%
2 647,00
-1,7%
Kapitał własny 2 865,00 2 639,00
-7,9%
2 620,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,15
-7,9%
1,14
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,10
---
-0,01
---