Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 17:15
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109 099,00 381 921,00
250,1%
411 300,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 922,00 177 769,00
536,7%
185 384,00
4,3%
Zysk (strata) brutto 40 967,00 224 946,00
449,1%
185 045,00
-17,7%
Zysk (strata) netto 22 136,00 195 013,00
781,0%
188 325,00
-3,4%
Amortyzacja 24 473,00 96 841,00
295,7%
97 569,00
0,8%
Aktywa 2 099 966,00 2 301 107,00
9,6%
2 517 921,00
9,4%
Kapitał własny 2 006 408,00 2 171 290,00
8,2%
2 366 855,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,08 21,73
8,2%
23,69
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 1,95
779,3%
1,88
-3,4%