Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 22:42
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 251,00 292,00
16,3%
233,00
-20,2%
185,00
-20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8,00 81,00
912,5%
20,00
-75,3%
27,00
35,0%
Zysk (strata) brutto 4,00 81,00
1 925,0%
14,00
-82,7%
27,00
92,9%
Zysk (strata) netto 4,00 81,00
1 925,0%
14,00
-82,7%
27,00
92,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 924,00 31 493,00
1,8%
143 080,00
354,3%
33 026,00
-76,9%
Kapitał własny 28 863,00 28 944,00
0,3%
139 160,00
380,8%
31 247,00
-77,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,64
0,3%
17,49
380,8%
3,65
-79,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
900,0%
0,00
-80,0%
0,00
50,0%