Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 17:23
kontakt
CAPTORTX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 191,00 1 110,00
-6,8%
5 821,00
424,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 037,00 -9 351,00
---
-8 098,00
---
Zysk (strata) brutto -9 905,00 -8 564,00
---
-6 399,00
---
Zysk (strata) netto -9 905,00 -8 564,00
---
-6 399,00
---
Amortyzacja 1 927,00 1 570,00
-18,5%
1 488,00
-5,2%
Aktywa 120 917,00 114 959,00
-4,9%
110 599,00
-3,8%
Kapitał własny 108 093,00 101 222,00
-6,4%
96 327,00
-4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,99 24,28
-6,6%
23,11
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,38 -2,06
---
-1,54
---