Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 08:47
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47,00 152,00
223,4%
40,00
-73,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -122,00 79,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto -122,00 79,00
---
-45,00
---
Zysk (strata) netto -122,00 79,00
---
-45,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 235,00 20 173,00
-0,3%
20 180,00
0,0%
Kapitał własny 18 484,00 18 563,00
0,4%
18 518,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,57
0,5%
0,57
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---