Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 07:05
kontakt
BOWIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 489 653,00 470 132,00
-4,0%
440 496,00
-6,3%
447 806,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 688,00 7 572,00
-12,8%
6 770,00
-10,6%
7 864,00
16,2%
Zysk (strata) brutto 4 508,00 244,00
-94,6%
3 075,00
1 160,2%
3 993,00
29,9%
Zysk (strata) netto 3 355,00 2 057,00
-38,7%
4 899,00
138,2%
3 635,00
-25,8%
Amortyzacja 1 372,00 1 407,00
2,6%
1 436,00
2,1%
1 487,00
3,6%
Aktywa 574 981,00 542 050,00
-5,7%
538 272,00
-0,7%
555 849,00
3,3%
Kapitał własny 308 478,00 310 535,00
0,7%
315 433,00
1,6%
319 069,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,81 15,91
0,7%
16,16
1,6%
16,35
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,10
-39,0%
0,25
139,0%
0,19
-25,9%