Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 06:06
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 730 104,00 567 616,00
-22,3%
420 964,00
-25,8%
940 997,00
123,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 229 433,00 -38 918,00
---
-173 254,00
---
158 483,00
---
Zysk (strata) brutto 237 102,00 -31 296,00
---
-164 136,00
---
159 355,00
---
Zysk (strata) netto 194 079,00 -26 542,00
---
-133 797,00
---
129 089,00
---
Amortyzacja 97 797,00 93 754,00
-4,1%
97 068,00
3,5%
103 352,00
6,5%
Aktywa 4 995 588,00 4 874 873,00
-2,4%
4 777 736,00
-2,0%
5 080 183,00
6,3%
Kapitał własny 3 855 995,00 3 829 453,00
-0,7%
3 686 707,00
-3,7%
3 815 796,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 113,37 112,59
-0,7%
108,39
-3,7%
112,18
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,71 -0,78
---
-3,93
---
3,80
---