Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 22:45
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 384 715,00 2 467 064,00
3,5%
2 417 404,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 340 756,00 347 556,00
2,0%
388 297,00
11,7%
Wynik na działalności bankowej 792 741,00 60 282,00
-92,4%
1 004 932,00
1 567,1%
Zysk (strata) brutto 650 568,00 -180 187,00
---
784 738,00
---
Zysk (strata) netto 437 689,00 -361 944,00
---
577 992,00
---
Amortyzacja 115 851,00 117 279,00
1,2%
125 816,00
7,3%
Aktywa 151 955 753,00 156 388 399,00
2,9%
154 292 666,00
-1,3%
Kapitał własny 13 063 743,00 12 812 709,00
-1,9%
13 426 561,00
4,8%
Współczynnik wypłacalności 16,97 17,28
1,8%
17,42
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 88,46 86,76
-1,9%
90,92
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,96 -2,45
---
3,91
---