Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 05:54
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 455 257,00 1 796 445,00
23,4%
620 549,00
-65,5%
2 042 783,00
229,2%
Przychody z tytułu prowizji 229 823,00 212 076,00
-7,7%
231 501,00
9,2%
230 774,00
-0,3%
Wynik na działalności bankowej 80 907,00 -1 038 551,00
---
469 092,00
---
617 078,00
31,5%
Zysk (strata) brutto -37 725,00 -1 134 506,00
---
380 058,00
---
538 407,00
41,7%
Zysk (strata) netto -159 699,00 -995 850,00
---
222 749,00
---
261 616,00
17,4%
Amortyzacja 51 119,00 50 690,00
-0,8%
50 534,00
-0,3%
51 470,00
1,9%
Aktywa 108 448 457,00 109 726 358,00
1,2%
110 643 322,00
0,8%
113 522 325,00
2,6%
Kapitał własny 5 696 279,00 4 722 584,00
-17,1%
5 404 493,00
14,4%
5 943 906,00
10,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
14,53
---
14,11
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,70 3,89
-17,1%
4,46
14,4%
4,90
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,82
---
0,18
---
0,22
17,4%