Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 22:24
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 774,00 26 225,00
20,4%
15 073,00
-42,5%
41 390,00
174,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 367,00 4 181,00
76,6%
-7 847,00
---
16 756,00
---
Zysk (strata) brutto 689,00 5 828,00
745,9%
-9 737,00
---
17 137,00
---
Zysk (strata) netto 645,00 4 972,00
670,9%
-8 341,00
---
14 549,00
---
Amortyzacja 3 404,00 4 406,00
29,4%
10 565,00
139,8%
6 140,00
-41,9%
Aktywa 125 085,00 135 372,00
8,2%
139 351,00
2,9%
154 905,00
11,2%
Kapitał własny 91 619,00 96 591,00
5,4%
99 854,00
3,4%
115 783,00
16,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,74 5,00
5,4%
5,17
3,4%
6,00
16,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,26
681,8%
-0,43
---
0,75
---