Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 17:12
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 646,00 23 315,00
40,1%
23 628,00
1,3%
26 326,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 664,00 8 334,00
212,8%
2 347,00
-71,8%
7 445,00
217,2%
Zysk (strata) brutto 3 861,00 11 744,00
204,2%
-507,00
---
8 239,00
---
Zysk (strata) netto 3 942,00 9 752,00
147,4%
-1 178,00
---
7 040,00
---
Amortyzacja 1 679,00 3 665,00
118,3%
2 243,00
-38,8%
2 783,00
24,1%
Aktywa 102 335,00 112 406,00
9,8%
122 856,00
9,3%
131 419,00
7,0%
Kapitał własny 75 099,00 84 823,00
12,9%
83 934,00
-1,0%
90 974,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,89 4,39
13,0%
4,35
-1,0%
4,71
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,50
147,5%
-0,06
---
0,36
---