Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 05:33
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 875,00 681,00
-22,2%
395,00
-42,0%
464,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 514,00 -132,00
---
190,00
---
22,00
-88,4%
Zysk (strata) brutto 443,00 -32,00
---
16,00
---
47,00
193,8%
Zysk (strata) netto 424,00 -41,00
---
-32,00
---
32,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
8,00
---
0,00
---
Aktywa 3 562,00 3 510,00
-1,5%
3 627,00
3,3%
3 601,00
-0,7%
Kapitał własny 3 520,00 3 479,00
-1,2%
3 447,00
-0,9%
3 479,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,42 1,40
-1,1%
1,39
-0,9%
1,40
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,02
---
-0,01
---
0,01
---