Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.29, godz. 14:19
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 401,00 1 611,00
-32,9%
-1 042,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 992,00 616,00
-37,9%
626,00
1,6%
Zysk (strata) brutto 989,00 602,00
-39,1%
622,00
3,3%
Zysk (strata) netto 902,00 569,00
-36,9%
726,00
27,6%
Amortyzacja 32,00 4,00
-87,5%
10,00
150,0%
Aktywa 41 473,00 42 781,00
3,2%
41 435,00
-3,1%
Kapitał własny 22 738,00 23 244,00
2,2%
24 017,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
2,2%
0,29
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-36,4%
0,01
28,6%