Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 21:28
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 114,00 17 968,00
-10,7%
21 494,00
19,6%
25 543,00
18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 022,00 1 019,00
-66,3%
2 014,00
97,6%
3 341,00
65,9%
Zysk (strata) brutto 2 418,00 458,00
-81,1%
1 399,00
205,5%
2 805,00
100,5%
Zysk (strata) netto 1 620,00 307,00
-81,0%
144,00
-53,1%
1 879,00
1 204,9%
Amortyzacja 717,00 700,00
-2,4%
713,00
1,9%
859,00
20,5%
Aktywa 68 898,00 73 926,00
7,3%
71 284,00
-3,6%
77 318,00
8,5%
Kapitał własny 32 562,00 32 869,00
0,9%
32 593,00
-0,8%
34 892,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,26 13,38
0,9%
13,27
-0,8%
14,20
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,12
-81,0%
0,06
-52,8%
0,76
1 196,6%