Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 21:02
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 465,00 29 339,00
6,8%
31 856,00
8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 276,00 -5 819,00
---
-2 880,00
---
Zysk (strata) brutto 24 589,00 -90,00
---
17 752,00
---
Zysk (strata) netto 23 464,00 -15,00
---
19 707,00
---
Amortyzacja 2 187,00 2 166,00
-1,0%
2 153,00
-0,6%
Aktywa 1 181 241,00 1 281 515,00
8,5%
1 305 534,00
1,9%
Kapitał własny 742 934,00 749 812,00
0,9%
776 745,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,34 33,04
-0,9%
34,23
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 -0,00
---
0,87
---