Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:23
kontakt
BEEIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 794,00 11 942,00
149,1%
9 584,00
-19,7%
10 228,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 661,00 1 803,00
172,8%
258,00
-85,7%
226,00
-12,4%
Zysk (strata) brutto 561,00 1 759,00
213,5%
255,00
-85,5%
93,00
-63,5%
Zysk (strata) netto 455,00 1 544,00
239,3%
156,00
-89,9%
42,00
-73,1%
Amortyzacja 1,00 3,00
200,0%
8,00
166,7%
5,00
-37,5%
Aktywa 11 634,00 11 269,00
-3,1%
14 453,00
28,3%
18 342,00
26,9%
Kapitał własny 6 223,00 7 768,00
24,8%
7 767,00
-0,0%
7 809,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,36 6,70
24,8%
6,70
-0,0%
6,73
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 1,33
239,5%
0,14
-89,9%
0,04
-73,3%