Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 14:35
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 989,00 49 499,00
17,9%
49 499,00
0,0%
31 993,00
-35,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 559,00 6 697,00
329,6%
6 697,00
0,0%
1 967,00
-70,6%
Zysk (strata) brutto 1 227,00 6 415,00
422,8%
6 415,00
0,0%
2 311,00
-64,0%
Zysk (strata) netto 971,00 4 963,00
411,1%
4 963,00
0,0%
1 811,00
-63,5%
Amortyzacja 472,00 373,00
-21,0%
373,00
0,0%
399,00
7,0%
Aktywa 101 897,00 113 653,00
11,5%
113 653,00
0,0%
117 377,00
3,3%
Kapitał własny 35 151,00 40 114,00
14,1%
40 114,00
0,0%
41 925,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,81 4,35
14,1%
4,35
0,0%
4,54
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,54
412,4%
0,54
0,0%
0,20
-63,6%