Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 18:39
kontakt
ATOMJELLY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 121,00 14,00
-88,4%
60,00
328,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8,00 -118,00
---
-72,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 -122,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 -124,00
---
-75,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 049,00 2 251,00
-26,2%
2 230,00
-0,9%
Kapitał własny 3 042,00 2 102,00
-30,9%
2 027,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 0,71
-31,0%
0,68
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---
-0,02
---