Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 22:30
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 660,00 -3 566,00
---
Zysk (strata) brutto 10 642,00 -3 588,00
---
Zysk (strata) netto 10 642,00 -3 588,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 154 179,00 151 081,00
-2,0%
Kapitał własny 145 963,00 142 375,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 2,83
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 -0,07
---