Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 16:25
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 734,00 1 738,00
136,8%
1 261,00
-27,4%
965,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 796,00 -345,00
---
-1 082,00
---
-1 133,00
---
Zysk (strata) brutto -1 908,00 -600,00
---
-647,00
---
-1 237,00
---
Zysk (strata) netto -1 908,00 -600,00
---
-647,00
---
-1 237,00
---
Amortyzacja 156,00 313,00
100,6%
167,00
-46,6%
167,00
0,0%
Aktywa 15 562,00 15 260,00
-1,9%
13 137,00
-13,9%
12 825,00
-2,4%
Kapitał własny 5 204,00 3 752,00
-27,9%
2 858,00
-23,8%
4 655,00
62,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,10
-27,9%
0,08
-23,8%
0,12
50,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---
-0,02
---
-0,03
---