Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 17:26
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60 884,00 16 138,00
-73,5%
35 011,00
116,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 862,00 9 441,00
-82,1%
27 587,00
192,2%
Zysk (strata) brutto 50 891,00 10 028,00
-80,3%
8 627,00
-14,0%
Zysk (strata) netto 50 341,00 9 098,00
-81,9%
6 463,00
-29,0%
Amortyzacja 222,00 225,00
1,4%
224,00
-0,4%
Aktywa 821 162,00 756 777,00
-7,8%
771 925,00
2,0%
Kapitał własny 701 799,00 710 955,00
1,3%
717 476,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,52 13,70
1,3%
13,83
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,97 0,18
-82,0%
0,12
-28,6%