Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 21:34
kontakt
ARTIFEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 877,00 8 877,00
0,0%
8 902,00
0,3%
15 928,00
78,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 507,00 2 507,00
0,0%
1 752,00
-30,1%
4 136,00
136,1%
Zysk (strata) brutto 2 210,00 2 210,00
0,0%
3 689,00
66,9%
4 517,00
22,4%
Zysk (strata) netto 1 745,00 1 745,00
0,0%
4 244,00
143,2%
3 997,00
-5,8%
Amortyzacja 230,00 230,00
0,0%
246,00
7,0%
245,00
-0,4%
Aktywa 61 297,00 61 297,00
0,0%
65 006,00
6,1%
71 254,00
9,6%
Kapitał własny 50 543,00 50 543,00
0,0%
55 189,00
9,2%
59 588,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,25 4,25
0,0%
4,64
9,2%
5,01
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,0%
0,36
142,9%
0,34
-5,9%