Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:08
kontakt
GARIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 11,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 11,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 11,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 195,00 527,00
-55,9%
475,00
-9,9%
Kapitał własny 296,00 319,00
7,8%
296,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
454,5%
0,02
-72,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---