Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 21:46
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58,00 59,00
1,7%
59,00
0,0%
30,00
-49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5,00 11,00
120,0%
23,00
109,1%
-5,00
---
Zysk (strata) brutto 5,00 11,00
120,0%
26,00
136,4%
-5,00
---
Zysk (strata) netto 2,00 11,00
450,0%
27,00
145,5%
-5,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 272,00 276,00
1,5%
299,00
8,3%
283,00
-5,4%
Kapitał własny 207,00 218,00
5,3%
244,00
11,9%
236,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
4,7%
0,08
11,9%
0,07
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
166,7%
-0,00
---