Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 04:09
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 520,00 2 636,00
-25,1%
3 215,00
22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 013,00 -1 634,00
---
-19 816,00
---
Zysk (strata) brutto -9 571,00 -2 053,00
---
-19 530,00
---
Zysk (strata) netto -9 068,00 -1 627,00
---
-20 694,00
---
Amortyzacja 2 952,00 2 500,00
-15,3%
1 517,00
-39,3%
Aktywa 39 739,00 30 401,00
-23,5%
9 981,00
-67,2%
Kapitał własny 4 968,00 3 341,00
-32,7%
-17 353,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-32,5%
-0,29
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,03
---
-0,34
---