Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 07:28
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65,00 65,00
0,0%
132,00
103,1%
58,00
-56,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23,00 23,00
0,0%
71,00
208,7%
-50,00
---
Zysk (strata) brutto 23,00 23,00
0,0%
71,00
208,7%
-50,00
---
Zysk (strata) netto 23,00 23,00
0,0%
71,00
208,7%
-50,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 81,00 81,00
0,0%
130,00
60,5%
83,00
-36,2%
Kapitał własny -1 302,00 -1 302,00
---
-1 230,00
---
-1 280,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,05
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
200,0%
-0,00
---