Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:26
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 129,00 930,00
620,9%
2,00
-99,8%
42,00
2 000,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -47,00 174,00
---
-168,00
---
3,00
---
Zysk (strata) brutto -191,00 -182,00
---
950,00
---
-146,00
---
Zysk (strata) netto -191,00 -182,00
---
950,00
---
-146,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 47 797,00 48 419,00
1,3%
49 822,00
2,9%
48 793,00
-2,1%
Kapitał własny 29 089,00 28 907,00
-0,6%
30 007,00
3,8%
29 862,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 1,04
-0,7%
1,08
3,8%
1,08
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,03
---
-0,00
---