Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 04:51
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 564 402,00 577 104,00
2,3%
674 589,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 190,00 10 452,00
2,6%
19 472,00
86,3%
Zysk (strata) brutto 10 919,00 14 194,00
30,0%
21 995,00
55,0%
Zysk (strata) netto 8 870,00 12 112,00
36,6%
18 347,00
51,5%
Amortyzacja 2 075,00 2 141,00
3,2%
2 213,00
3,4%
Aktywa 646 929,00 651 803,00
0,8%
646 353,00
-0,8%
Kapitał własny 420 386,00 432 498,00
2,9%
442 008,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,98 21,58
2,9%
22,06
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,60
36,3%
0,92
51,7%