Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:37
kontakt
ECNOLOGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 904,00 1 147,00
26,9%
2 042,00
78,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 0,00
---
241,00
---
Zysk (strata) brutto 28,00 16,00
-42,9%
238,00
1 387,5%
Zysk (strata) netto 21,00 9,00
-57,1%
228,00
2 433,3%
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
6,00
-14,3%
Aktywa 1 658,00 1 469,00
-11,4%
3 526,00
140,0%
Kapitał własny 1 204,00 1 051,00
-12,7%
1 376,00
30,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,14
-13,0%
0,18
30,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
0,03
2 900,0%