Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 04:07
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 148,00 62 796,00
1,0%
74 903,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 431,00 10 053,00
19,2%
14 616,00
45,4%
Zysk (strata) brutto 8 016,00 10 098,00
26,0%
13 955,00
38,2%
Zysk (strata) netto 7 026,00 8 676,00
23,5%
11 743,00
35,4%
Amortyzacja 3 118,00 3 171,00
1,7%
3 200,00
0,9%
Aktywa 216 212,00 213 288,00
-1,4%
211 175,00
-1,0%
Kapitał własny 141 422,00 129 951,00
-8,1%
141 694,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,04 12,90
-8,1%
14,07
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,86
23,5%
1,17
35,4%