Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 10:57
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 611,00 1 190,00
94,8%
516,00
-56,6%
469,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 256,00 528,00
106,2%
205,00
-61,2%
57,00
-72,2%
Zysk (strata) brutto 198,00 318,00
60,6%
104,00
-67,3%
-64,00
---
Zysk (strata) netto 200,00 327,00
63,5%
104,00
-68,2%
-57,00
---
Amortyzacja 4,00 9,00
125,0%
4,00
-55,6%
4,00
0,0%
Aktywa 18 979,00 18 979,00
0,0%
19 030,00
0,3%
18 819,00
-1,1%
Kapitał własny 14 637,00 14 637,00
0,0%
14 742,00
0,7%
14 685,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,43
0,0%
0,43
0,7%
0,43
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,00
-50,0%
-0,00
---