Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 02:03
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 813,00 13 813,00
0,0%
14 623,00
5,9%
14 763,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 580,00 2 580,00
0,0%
3 986,00
54,5%
1 885,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 5 522,00 5 522,00
0,0%
3 898,00
-29,4%
2 855,00
-26,8%
Zysk (strata) netto 4 881,00 4 881,00
0,0%
2 925,00
-40,1%
2 466,00
-15,7%
Amortyzacja 1 495,00 1 495,00
0,0%
1 324,00
-11,4%
1 121,00
-15,3%
Aktywa 245 847,00 245 847,00
0,0%
244 197,00
-0,7%
248 043,00
1,6%
Kapitał własny 220 877,00 220 877,00
0,0%
224 544,00
1,7%
227 798,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 92,80 92,80
0,0%
94,34
1,7%
95,71
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,05 2,05
0,0%
1,23
-40,1%
1,04
-15,7%