Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:44
kontakt
ORCOGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 353,00 29 251,00
90,5%
33 744,00
15,4%
23 518,00
-30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 290,00 18 911,00
67,5%
20 397,00
7,9%
11 790,00
-42,2%
Zysk (strata) brutto 71 590,00 -14 573,00
---
102 518,00
---
69 030,00
-32,7%
Zysk (strata) netto 70 957,00 -42 188,00
---
103 499,00
---
55 782,00
-46,1%
Amortyzacja 5,00 2,00
-60,0%
115,00
5 650,0%
23,00
-80,0%
Aktywa 4 182 411,00 5 886 787,00
40,8%
6 767 133,00
15,0%
8 315 153,00
22,9%
Kapitał własny 948 406,00 736 022,00
-22,4%
1 025 763,00
39,4%
1 297 485,00
26,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,56
-22,3%
0,78
39,3%
0,99
26,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,03
---
0,08
---
0,04
-46,8%