Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 08:18
kontakt
NOGRVDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 254,00 149,00
-41,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 139,00 -31,00
---
Zysk (strata) brutto 148,00 -48,00
---
Zysk (strata) netto 136,00 -48,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 398,00 1 253,00
-10,4%
Kapitał własny 628,00 571,00
-9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,52
-9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,04
---